Loonbelastingverklaring

Als medewerker ontvangt u een loonbelastingverklaring van de werkgever. Het is van belang om deze in te vullen en terug te geven, aangezien het de werkgever aangeeft hoe deze om dient te gaan met bijvoorbeeld de heffingskorting. De werkgever zal de loonbelastingverklaring bewaren en kennisnemen van de heffingskortingen waarmee de werknemer te maken heeft, zodat dit in goede banen te leiden valt. Werkt u bij een kleine werkgever (minder dan 10 werknemers)? Dan zal de werkgever de verklaringen opsturen naar de Belastingdienst, die er dan vervolgens naar zal kijken.
Indien de loonbelastingverklaring aangeeft dat u als werknemer recht heeft op loonheffingskorting, dan komt deze in mindering op de berekende loonbelasting en daarnaast de premies volksverzekering. Hierdoor hoeft een werkgever minder loonbelasting en premies af te dragen, waardoor dit direct ten goede komt aan uw netto salaris.

Ga naar loonbelastingverklaring downloaden voor het formulier van de Belastingdienst.

Onvolledige of onjuiste loonbelastingverklaring

Vult u de loonbelastingverklaring onvolledig of onjuist in? Dan is het voor de werkgever of de Belastingdienst niet mogelijk om te bepalen of u in aanmerking komt voor loonheffingskorting. De kans is groot dat de werkgever u op de juiste zal stellen van het feit dat u onvolledig bent geweest, of u een fout heeft gemaakt.
Gaat u als werknemer een nieuw arbeidscontract aan met uw bestaande werkgever en is er nog geen jaar verstreken sinds het beëindigen van het vorige contract? Dan is het niet nodig om een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen. Indien wijzigingen in de omstandigheden daarom vragen dient u wel een nieuwe verklaring in te vullen en af te geven. Op basis van de nieuwe loonbelastingverklaring zal de werkgever dan bepalen of u nog steeds voor de loonheffingskorting in aanmerking komt.

Loonbelasting
Loonbelastingverklaring, iedereen die in loondienst werkt heeft er in Nederland mee te maken. Het is een belasting op arbeid, waarmee we ervoor zorgen dat we de verschillende sociale premies uit kunnen keren en we als land voldoende algemene middelen tot onze beschikking hebben. Het is een belasting op het loon, die de werkgever in zal houden. Als werkgever bent u verplicht dit te doen. Als werknemer merkt u dit, aangezien het uitgekeerde bedrag op uw rekening lager zal zijn dan het brutoloon dat u verdient. De Fiscus ontvangt doormiddel van loonheffing inkomsten van de salaris. Deze belasting kosten worden ook vermeld op de loonstrook evenals het minimumloon.

Wat is loonbelasting?

De loonbelasting is afkomstig uit de Wet op loonbelasting, zoals die in 1964 geïntroduceerd werd. We hebben destijds afgesproken dat we in Nederland belasting heffen, over het loon dat we verdienen. Sinds 1 januari 2006 dient u de aangifte van de loonbelasting als werkgever digitaal te doen, waardoor dit sneller verwerkt kan worden. Krijgt u te maken met een fout, of doet u zelf iets verkeerd? Dan kunt u gebruik maken van een ‘correctiebericht’, om ervoor te zorgen dat alles uiteindelijk toch netjes in orde komt.

Wie betaalt de loonbelasting?

De loonbelasting wordt betaald door de werkgever, maar komt aan de andere kant voor rekening van de werknemer. Dit lijkt een vreemde constructie, maar het is goed uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat u maandelijks €4.000 aan brutoloon verdient. In dat geval is de kans groot dat men ongeveer €2.500 per maand naar uw rekening over zal maken. Daarnaast wordt er €1.500 naar de Belastingdienst overgemaakt. Dit laatste is de loonbelasting, die men inhoudt op uw salaris en vervolgens direct overmaakt. Het gaat daarmee ten koste van uw inkomen, maar het is de werkgever die de betaling daadwerkelijk uitvoert.

Voorheffing op de inkomstenbelasting

U kunt de loonbelasting het best zien als een voorheffing op de inkomstenbelasting, die we in Nederland allemaal verschuldigd zijn. We maken gebruik van 4 verschillende schalen (praktisch gezien 3), om te berekenen hoeveel inkomstenbelasting we dienen te betalen. Om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar ineens een groot bedrag aan belasting dient te betalen houdt de werkgever loonbelasting in. We zorgen er op die manier voor dat we onze belasting netjes voldoen, om aan het eind van het jaar een eventuele correctie uit te voeren.