Waterschapsbelasting

Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting? Met uw belastinggeld werkt waterschappen dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Bezwaar waterschapsbelasting

De waterschapsbelastingen betaalt u via het waterschap zelf zoals Waternet, WMD, wdodelta, Noorderzijlvest, Agv, Uvw, Vechtstromen en GBLT. Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting aanslag kunt u bij het loket zelf doen of digitaal. Zorg er altijd voor dat u een bevestiging hebt van uw bezwaar.

Wat doet de watermaatschappij?
Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld de douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar de waterzuiveringen. Daar wordt het gefilterd en schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht.

Met stuwen, gemalen en sluizen regelen we het waterpeil in rivieren, beken en kanalen. En daar waar het nodig is, werken waterschappen aan veilige kades en dijken. Zo zorgen ze voor alle gebieden in Nederland voor voldoende water voor mens, dier en plant. Niet te veel en niet te weinig.

Klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid
Het veranderde klimaat zorgt voor een grote uitdaging in ons werkgebied. Het weer wordt extremer. Lange, droge zomers, maar ook hevige regenbuien komen steeds vaker voor. De ene keer zorgt dit voor wateroverlast en de andere keer juist voor droogte en hitte.
Iedereen kan helpen om de gevolgen hiervan te beperken. Zowel in de stad als in het buitengebied. Dat doen waterschappen bijvoorbeeld door water de ruimte te geven door beken en rivieren anders in te richten. Zo ontstaat ruimte om te veel water op te vangen en is er meer water beschikbaar in droge tijden.

Waterkwaliteit is belangrijk. De watermaatschappij passen zuiveringen aan, zodat ze nog beter kunnen presteren. Iedereen doet zijn best om vervuiling van het water tegen te gaan. Vervuiling van water bestaat voornamelijk door medicijnresten, chemisch afval of meststoffen. Dit wordt zo veel als mogelijk gezuiverd en gefilterd zodat er weer schoon water uit de kraan komt evenals in rivieren, beken en sloten. Mens, dier en plant heeft hier groot belang bij.

Werken aan welvaart en welzijn, nu en in de toekomst. Dit zijn bekende uitspraken van watermaatschappijen. Met aandacht voor een goede leefomgeving voor planten en dieren. Dat is voor de watermaatschappij duurzaamheid. Het energieverbruik omlaag brengen en het winnen van groene energie en het reduceren van milieubelasting. 100% energieneutraal zijn door aanleg van zonneparken is voor veel waterschapsmaatschappijen het streven.