Hoeveel betaal ik?

Hoeveel loonbelasting betaal ik? Bent u benieuwd naar de loonbelasting die u als werknemer betaalt? U kunt in principe uitgaan van het verschil tussen het brutosalaris zoals u dat met uw werkgever heeft afgesproken en het nettosalaris zoals u dat aan de andere kant op uw rekening gestort krijgt. U heeft hier zelf niet direct zicht op, maar u kunt het verschil uiteraard wel berekenen. Op die manier kunt u er zelf eenvoudig achter komen wat u aan loonbelasting betaalt. Daarnaast kunt u gebruik maken van uw jaaropgave, om hier op grondige manier achter te komen.

Belastingschijven in Nederland

We maken in Nederland gebruik van een aantal belastingschijven, op basis waarvan we de inkomstenbelasting vaststellen. U kunt de loonbelasting zien als een voorheffing, waardoor u aan het eind van het jaar niet ineens een aanslag voor een enorm bedrag krijgt. Op basis van het bruto jaarsalaris kan de werkgever voor u berekenen wat de inkomstenbelasting uiteindelijk zal zijn. De schijven zorgen ervoor dat u 37%, 42% of 52% van uw inkomen aan belasting dient te betalen. Uiteraard loopt het percentage op naarmate u meer gaat verdienen, waardoor u dan ook eer loonbelasting gaat betalen.

Werkgever maakt het over

We weten over het algemeen niet goed hoeveel loonbelasting we eigenlijk betalen, aangezien we dit niet zelf over hoeven te maken naar de Belastingdienst. Men schrijft het ook niet automatisch van onze rekening af, aangezien we de taak hebben neergelegd bij de werkgevers in Nederland. Zij dienen aangifte te doen van de loonbelasting (sinds 1 januari 2006 dient dat digitaal te gebeuren) en op die manier aan te geven hoeveel loonbelasting ze voor u over zullen maken. De werkgever houdt het bedrag in op uw brutoloon en maak het vervolgens over naar de Belastingdienst, zonder dat u daar zelf direct wat van zal merken.

Verrekening voor inkomstenbelasting

Aan het eind van het jaar bekijkt de Belastingdienst wat u daadwerkelijk verdiend heeft en wat de eventuele aftrekposten zijn die u heeft. Op basis daarvan kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting (voorjaar van het volgende jaar). U heeft met de loonbelasting gezorgd voor een voorheffing, waardoor de kans groot is dat er een verschil bestaat met de daadwerkelijke inkomstenbelasting die u dient te betalen. Heeft u eigenlijk teveel betaald? Dan krijgt u een deel van het geld terug via de inkomstenbelasting. Het is wat dat betreft verstandig om de loonbelasting niet te laag te stellen, aangezien u dan het risico loopt bij te moeten betalen.