Wat is loonbelasting?

Wat is loonbelasting? Heeft u als werknemer gehoord van loonbelasting, of bent u als werkgever benieuwd hoe u daar mee om dient te gaan? We betalen in Nederland belasting over ons inkomen, op basis van de inkomstenbelasting. De Wet op de loonbelasting uit 1964 bepaalt dat u als werkgever aangifte dient te doen voor de loonbelasting, om de verschuldigde bedragen van uw werknemers te voldoen. Sinds 1 januari 2006 is het bovendien verplicht om dit digitaal te doen, zodat de Belastingdienst de bedragen gemakkelijker kan verwerken.

Directe belasting op inkomen

De loonbelasting is een vorm van directe belasting op het inkomen. In Nederland is dit echter niet volledig goed duidelijk, aangezien het de werkgever is die de loonbelasting overmaakt, terwijl de kosten voor rekening van de werknemer komen. Als werknemer verdient u een brutosalaris, maar krijgt u aan de andere kant een netto salaris overgemaakt. Het verschil tussen de beide bedragen zit in de sociale premies en belastingen die u dient te betalen. De werkgever houdt een deel van uw inkomen in, om daar vervolgens de loonbelasting mee te betalen aan de Belastingdienst. Uiteindelijk gaat het ten koste van uw inkomen, waardoor u de directe belasting als werknemer betaalt.

Voorheffing op de inkomstenbelasting

U kunt de loonbelasting het best zien als een voorheffing op de inkomstenbelasting, zodat het niet nodig is om deze aan het eind van het jaar te voldoen. We maken in Nederland gebruik van verschillende belastingschijven. Het is op basis daarvan mogelijk om te berekenen hoeveel inkomstenbelasting u over bijvoorbeeld 2012 of 2013 dient te voldoen. Om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar ineens €18.000 aan inkomstenbelasting dient te betalen houdt de werkgever maandelijks €1.500 in. Dit is de loonbelasting, waarmee u de werkgever voldoet aan de voorheffing.

Hoogte van de loonbelasting

De hoogte van de loonbelasting is vooral afhankelijk van de hoogte van uw bruto salaris. Het is op basis van het salaris van bijvoorbeeld €45.000 per jaar mogelijk om na te gaan wat u over dat jaar aan inkomstenbelasting dient te betalen. We gebruiken daarbij de eerste schaal (37%), de tweede schaal (42%) en de derde schaal (52%) voor de inkomstenbelasting. De schalen lopen tot bepaalde bedragen, waardoor u meer belasting gaat betalen op het moment dat uw inkomen hoger is. De werkgever houdt een bedrag in op basis van uw bruto jaarinkomen. U betaalt op die manier de loonbelasting die op dient te tellen tot de inkomstenbelasting die u uiteindelijk verschuldigd bent.