Wie betaalt de loonbelasting?

Wie betaalt de loonbelasting? Heeft u wel eens gehoord van de loonbelasting, maar heeft u als werkgever nog nooit gemerkt dat u daar daadwerkelijk een afschrift van heeft gekregen van uw bank? Dat klopt! U bent als werknemer degene die de loonbelasting betaalt, maar het is de werkgever die dit voor u regelt. De werkgever zorgt er in Nederland op die manier voor dat u voldoende loonbelasting afdraagt en u daarmee zorgt voor de voorheffing op de inkomstenbelasting.

Werkgever maakt het over

In Nederland is het de werkgever die de loonbelasting betaalt aan de werkgever, tenminste, die die overmaakt. Op het moment dat u diverse werknemers in dienst heeft spreekt u een brutosalaris met hen af. Op basis van het bruto jaarinkomen dient u een bepaald bedrag aan loonbelasting in te houden. Dit trekt u af van het brutosalaris, om op die manier tot het nettosalaris te komen dat u naar hen over kunt maken. Het verschil staat voor de loonbelasting. Dat bedrag dient u als werkgever over te maken naar de Belastingdienst, nadat u hier digitaal de aangifte voor heeft gedaan.

Werknemer betaalt de loonbelasting

Het is aan de andere kant de werknemer die de loonbelasting eigenlijk betaalt. Als werknemer merkt u daar niets van, behalve dat het bedrag dat u op uw rekening gestort krijgt lager is dan het brutosalaris dat u met uw werkgever heeft afgesproken. Dit klopt, aangezien de loonbelasting staat voor het bedrag dat u anders zelf aan inkomstenbelasting aan de Belastingdienst had moeten betalen. We maken het in Nederland gemakkelijker door dit direct te regelen. De werkgever zou het bedrag anders eerst naar u overmaken als werknemer. Vervolgens zou u het bedrag over moeten maken naar de Belastingdienst, waardoor we in Nederland een stap overslaan en het daardoor sneller en gemakkelijker maken.

Directe belasting als voorheffing

Ondanks dat het de werkgever is die de loonbelasting overmaakt is het wel degelijk de werknemer die daar uiteindelijk voor betaalt. Wat dat betreft spreken we van een directe belasting, ook al betalen we deze niet direct aan de Belastingdienst. Van iedere euro die u als werknemer verdiend wordt er een deel ingehouden, afhankelijk van het bruto jaarsalaris dat u heeft. Wat dat betreft betaalt u met de loonbelasting heel direct aan bijvoorbeeld de sociale premies in Nederland, maar ook mee aan de algemene middelen die we tot onze beschikking hebben.